contact

Redacția și administrația:

adresa poștală:

str. Mihai Eminescu,
nr. 3, sc. A, et. III, ap. 9,
420076 Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud

telefon: 0765-257097

e-mail: poesisinternational@yahoo.com

Numerele 2 (14) / 2014 și 2 (16) / 2015 pot fi comandate de pe site-ul Casei de Editură Max Blecher sau la adresa de e-mail a revistei, poesisinternational@yahoo.com.